Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem (dále prodávajícím) internetového obchodu umístěného na internetových adresách www.zviratana­kupuji.cz, www.zviratana­kupuji.eu, www.zviratkana­kupuji.cz a www.zviratkana­kupuji.eu je obchodní společnost:


Zvířatanakupu­jí.cz, s.r.o.

 • se sídlem Lamačova 905/17, 152 00 Praha 5,
 • IČ: 247 39 812,
 • DIČ: CZ24739812, nejsme plátci DPH!
 • bankovní spojení: 43–7667380277/0100 vedené u Komerční banky, a.s. v Praze,
 • společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 170338,


Kontakt:


Tyto obchodní podmínky týkající se nákupu na výše uvedených internetových adresách vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).


Pro vyloučení všech pochybností se pro účely této smlouvy rozumí:
Skladovým zbožím se rozumí zboží, které je ihned k odběru/odeslání.
Neskladovým zboží se rozumí zboží, které se nenachází ve skladu společnosti Zvířatanakupují.cz, s.r.o. a není ihned k odběru/odeslání.


2. Objednávka

 • Odesláním objednávky potvrzuje kupující souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu Zvířatanakupuji.cz.
 • Po provedení objednávky Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží.
 • Okamžikem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím, vzniká kupní smlouva. Od tohoto okamžiku vznikají mezi smluvními stranami vzájemná práva a povinnosti.
 • Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím.
 • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky si hradí kupující sám.
 • Způsob dopravy a platby blíže specifikován v bodě 5.

3. Storno objednávky

 • Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou v co nejkratší době, nejpozději však do obdržení potvrzení o odeslání objednávky (prosíme uveďte číslo Vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme.

4. Ostatní ujednání

• Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat zboží pouze v bezvadném stavu a v souladu s vlastnostmi a specifikacemi, které jsou pro daný druh zboží obvyklé a které vyhovují daným předpisům, normám a nařízením platným na území České republiky.


5. Doprava zboží a její cena, možnosti platby

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin.


Zaslání Českou poštou – Balík Na poštu

Služba Balík Na Poštu je unikátní služba pro přepravu balíků po celé České republice. Nemusíte být v určitý čas na určitém místě – balík si vyzvednete na zvolené poště v čase, který Vám vyhovuje.


Česká pošta garantuje, že si můžete svůj balík vyzvednout na zvolené poště již následující pracovní den.


O možnosti vyzvednutí budete informováni prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání a znovu v okamžiku uložení balíku na poště.


Váš balík můžete sledovat od jeho podání až po dodání zde na stránkách České pošty. Podrobnosti k Vaší konkrétní zásilce Vám vždy zašleme e-mailem.


Balík na Vás bude čekat standardně 7 dní na poště.


Možnost platby:

 • bankovní převod
 • dobírka


1. Zásilky v hodnotě zboží do 1998 Kč

 • platba dobírkou – účtujeme dopravné 114 Kč + 19 Kč za dobírku
 • platba předem převodem na bankovní účet – účtujeme dopravné 114 Kč


2. Zásilky v hodnotě od 1999 Kč do 2498 Kč

 • platba dobírkou – účtujeme dopravné 114 Kč + 19 Kč za dobírku
 • platba předem převodem na bankovní účet – doprava ZDARMA


3. Zásilky v hodnotě nad 2499 Kč

 • platba dobírkou – doprava a dobírka ZDARMA
 • platba předem převodem na bankovní účet – doprava ZDARMA

Zaslání Českou poštou – Balík Do ruky

Česká pošta garantuje doručení balíku přímo do Vašich rukou v rámci běžné pochůzky již následující pracovní den po dni podání.


O doručení balíku budete informováni prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání.


Pokud Vás Česká pošta nezastihne, můžete se domluvit na opětovném doručení v jiném termínu, který Vám bude lépe vyhovovat nebo si ho vyzvednout na poště. Bude tam na Vás čekat standardně 7 dní.


Váš balík můžete sledovat od jeho podání až po dodání zde na stránkách České pošty. Podrobnosti k Vaší konkrétní zásilce Vám vždy zašleme e-mailem.


Možnost platby:

 • bankovní převod
 • dobírka


1. Zásilky v hodnotě zboží do 1998 Kč

 • platba dobírkou – účtujeme dopravné 123 Kč + 19 Kč za dobírku
 • platba předem převodem na bankovní účet – účtujeme dopravné 123 Kč


2. Zásilky v hodnotě od 1999 Kč do 2498 Kč

 • platba dobírkou – účtujeme dopravné 123 Kč + 19 Kč za dobírku
 • platba předem převodem na bankovní účet – účtujeme dopravné 123 Kč


3. Zásilky v hodnotě nad 2499 Kč

 • platba dobírkou – účtujeme dopravné 123 Kč + 19 Kč za dobírku
 • platba předem převodem na bankovní účet – účtujeme dopravné 123 Kč

Poznámky

Bezhotovostní platba
V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení o provedení transakce. E-mail nebo pdf soubor potvrzující provedení transakce od Vaší banky přeposílejte na info@zviratana­kupuji.cz a do předmětu e-mailu uvádějte číslo své objednávky.


Poznámky k expedici
Neskladové zboží je expedováno, co nejdříve je to možné. Jestliže Vaše zboží nebude expedováno do lhůty uvedené u daného zboží při objednání, budeme Vás kontaktovat a informovat o stavu objednávky.


Reklamace poškozené zásilky
Příjemce by neměl převzít zásilku, u které je zřejmé nebo na povrchu zásilky poznatelné poškození nebo zřejmé a vně poznatelné částečné ztráty zásilky ihned při převzetí zásilky doručovací službou. Zásilky, u nichž byla závada patrná již při dodání a které nebyly ihned reklamovány nebude již později možno reklamovat.


Nevyzvednuté zboží
V případě nevyzvednutí a nezaplacení odeslané zásilky kupujícím, vzniká nárok prodávajícího na náhradu poštovného ve skutečné uhrazené výši. Nárok vzniká i pokud objednávka splňuje podmínky pro odeslání zdarma.


Opětovné odeslání zásilky je možné dohodnout. V tomto případě si ovšem prodávající vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.


6. Ceny

 • Cena, která je uvedena při konečném souhrnu objednávky je konečná.
 • Cena, která je zobrazena u konkrétního zboží na internetových stránkách je vždy konečná.

7. Odstoupení od smlouvy a možnost uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 1829 –1837 občanského zákoníku

 • viz. Reklamační řád, který naleznete zde

8. Ochrana osobních údajů

Naše společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00039042.


Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.


Při prodeji zboží shromažďuje společnost Zvířatanakupují.cz, s.r.o. pouze kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Zvířatanakupují.cz, s. r. o. pro obchodní účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost, případně s podnětem i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.ledna 2014. Změny těchto obchodních podmínek nabývají účinnosti vždy uveřejněním na internetových stránkách adresách www.zviratana­kupuji.cz, www.zviratana­kupuji.eu, www.zviratkana­kupuji.cz a www.zviratkana­kupuji.eu.